Element

Odliczanie

Element do zastosowania w Wizualnym Edytorze. Za jego pomocą można w łatwy sposób utworzyć dostosowany do swoich potrzeb licznik odliczający czas do danej daty.